Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Уведомление по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

04/12/2020

СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18a, АЛ. 10 ОТ АПК УВЕДОМЯВА БОЙКО КОСТОВ  ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 99Б ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА НА АДРЕС В ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА АДРЕС- ГР. СОФИЯ, Ж.К. „НАДЕЖДА“, БЛ. 313, ВХ. Х, ЕТ. Х, АП. Х.

ПРЕДВИД ГОРНОТО, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДЕПОЗИРАТЕ ОБЯСНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СЛУЧАЯ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО- Р-Н „НАДЕЖДА“ В СРОК ОТ СЕДЕМ ДНИ ОТ ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕМИЕТО.

УВЕДОМЛЕНИЕ  ДА БЪДЕ СВАЛЕНО ОТ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ДАТА 14.12.2020г.

Дата: 04.12.2020г.