Новини

<< Към всички новини

Детските кухни продължават работа и през следващите седмици

02/12/2020
Card image cap

Всички общински детски млечни кухни и комплекси за детско хранене за деца до 3 г. ще продължат да раздават храна в своите пунктове и в периода на действие на допълнителите противоепидемични мерки, наложени със заповед на министъра на здравеопазването.
Изключение ще прави Комплексът за детско хранене в Люлин, който е под карантина до 2 декември, както и районната детска кухня в р-н Искър, заради заболели служители, уточниха от дирекция "Здравеопазване" на Столична община.

 

Списък на пунктовете може да намерите тук:

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%2Fchildrens-kitchens%3Ffbclid%3DIwAR0Y_AKaeS_j_oNtSp18aYZK93cKQK3jWjZ1z2_iLSifKZXhFYFcedii36E&h=AT1Ugta6mdtTwhBSG8OQo-PFvH-O3YehAUa3TGhp0iyQFUD0sS3TY3tA7wwf15RCJzJgrxRFzzefjlVIdiFUSFA8s_7WRqDcOQejKBjGk-0d_zpaa0f8Jh0PgN3wYVEn2vN5x6GkBdaGwtAit2zG1SAIz-OsVDsS0xkjAbaJimYeAkJMjr9NXkeVTbrg24YhDCA_FgjVzSSli2-n6WyYSoHxa_O27R45Hpq1gZJ47H1f7Q5Uod1okFZZNmzKewfGxxOr0rIPIe2DzjpQfLG_iB3UJX5NLha8rrp9Ue_qRP4mY3zHHdBhZdeMdh7DiRkjyte_0BCNV6gkF_Qv0VJhtMpe49gU_J-7GO342EjxP3ksPrSggEsR6-938kCDAuh3N0DS31TUBXsYQWycB8gut_vC0THM1zc0TrF-lc8ilpcLwQRqjVrC1Ny3239moqj3l2Gy59DdJg256dzgZ7oGaPL_7FqQ0H49C-KaolSupk1gHBI3VJvp0Rh93KZhoOVyh7Oo2-aCTbrUZ1aHzg_8-ziwrdgwPQ7-VByHz6WzkCNGEkk2XLvG9iWZV6TMIP4bHxvNZYpUP_uwFIPvygHmEbOVh2S634b3XEtgaKOzUzUUTgg0aeGEcesXQXLDH4vnbKg6