Новини

<< Към всички новини

Заповед №СОА20-ВК08-13892/28.1010.2020 г. за изменение на Заповед №СОА20-РД09-2659/22.10.2020 г на кмета на Столична община, относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на СО