Новини

<< Към всички новини

Граждани предадоха опасни отпадъци в мобилен пункт район „Надежда“

26/10/2020
Card image cap

Жителите  на район „Надежда“ имаха възможност да предават опасни отпадъци от домакинствата в мобилен пункт пред сградата на районната администрация днес. (ул. „Кирил Дрангов“ 55)

Сред най-често предаваните опасни отпадъци бяха лекарства с изтекъл срок на годност, бояджийски материали, домакински препарати и химикали.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД. За периода от стартиране на Системата до средата на  2020 г. са събрани над 35 т. опасни битови отпадъци, а за 2019 г. количеството е 7028.940 кг. Тези отпадъци отиват за последващо обезвреждане и оползотворяване.
      Важно е да се знае, че опасни отпадъци могат да предават само физически лица, за юридическите лица тази услуга е съобразена със задълженията им по Закона за управление на отпадъците.
При големи количества, гражданите могат да използват универсалния телефон  на БАЛБОК 0700 11750 и да заявят събиране от адрес.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Листовка изтегли тук