,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55




СОАП -търг с явно наддаване

Публикувано на: 01/11/2013
RSS
Print this page

ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:

27 ноември 2013 - 10.00 часа


Поземлен имот N 586, кв.72, местност "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
ж.к. "Надежда",ул. Свети Климент № 43
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 38 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.11.2013 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

28 ноември 2013 - 13.00 часа


Помещение 1
кв. "Илиянци"
Район "НАДЕЖДА"
ул. Махония и бул. Рожен
Застроена площ - 45 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.11.2013 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – пл. "П. Славейков" № 6, ет. 1

тел. 02/ 980 04 67 ;    02/ 981 90 14.