<< Към всички новини

Заповед № РНД20-РА50-17/ 16.09.2020 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на ПУП-ИПР в обхват УПИ II-2019„за ЖС“ и УПИ III-422„за ЖС“,„ж.к. Надежда 4”, СО – район „Надежда“.