<< Към всички новини

Обява за провеждане на конкурс по документи, за допълнителни образователни дейности в 38 ДГ "Дора Габе" извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.