Новини

<< Към всички новини

Разработена е нова електронна услуга по пилотен проект към Единния модел за електронни услуги

17/08/2020
Card image cap

Район „Надежда“ предоставя нова eлектронна услуга  "Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта", достъпна през Единния портал на адрес https://e-gov.bg/wps/portal/.

 

Заявлението за работно време се подава от физически, юридически лица и еднолични търговци пред общинската или районната администрация. 

За да заявите услугата е необходимо да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване (http://edelivery.egov.bg/.

За удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в Системата е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис.

  Виж услугата тук- https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/production-and-trade/6be3aff8-538d-4fcb-8f7a-b98b6c6cc30d

Услугата е към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ и е вписана в Административния регистър под №3087.

Тя е разработена на основание на Закона за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а при откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии, зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение.

 

 

Район "Надежда" е един от четирите пилотни района на Столична община, в които започна тестово предоставяне на близо 70 електронни услуги на гражданите и бизнеса.

Четирите пилотни от общо 24 столични районни администрации са избрани на база активност на гражданите в заявяването на услуги по електронен път в съществуващата към момента система на СО.