Новини

<< Към всички новини

Район „Надежда“ се включва в пилотен проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”

20/08/2020

Столична община изпълнява проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради- SHEERenov, финансиран по програма „Хоризонт 2020“.

В рамките на проекта ще се развие концепция за нов трикомпонентен модел  на финансиране на енергийно обновяване  на многофамилни жилищни сгради (МЖС)  чрез достъп до безвъзмездни средства, заеми и целева подкрепа.

Моделът ще бъде тестван на територията на град София, където сградите на поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени за обновяване по новия модел.

Етажните собствености ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност. Сградите ще бъдат обновени в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Район „Надежда“ е един от столичните райони, които се включват в проекта и в тази връзка,  се провежда  анкетно  проучване на нуждите, очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Енергийната ефективност в жилищния сектор е сред основните европейски приоритети. Поставени са високи цели и за изпълнението им са осигурени значителни финансови ресурси. Темата е много актуална за България, предвид огромните нужди: 93 % от жилищния сграден фонд има необходимост от въвеждане на мерки за енергийна ефективност. С Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, разработена по изискванията на европейски директиви, държавата се ангажира да 2050-та година да подпомогне обновяването на 60 % от жилищния сграден фонд. За територията на Столична община това касае повече от 20 хиляди сгради в режим на етажна собственост.

Моля, попълнете Анкетата ТУК