<< Към всички новини

Уведомление по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

24/08/2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18a, АЛ. 10 ОТ АПК УВЕДОМЯВА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 99Б ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА НА АДРЕС В ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА АДРЕС- ГР. СОФИЯ, Ж.К. „ НАДЕЖДА“, БЛ. 266, ВХ. Х, ЕТ. Х, АП. Х

ПРЕДВИД ГОРНОТО, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДЕПОЗИРАТЕ ОБЯСНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СЛУЧАЯ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО- Р-Н „НАДЕЖДА“ В СРОК ОТ СЕДЕМ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕМИЕТО.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  ДА БЪДЕ СВАЛЕНО ОТ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ДАТА 01.09.2020г.                                                                                                                    

 

Дата: 24.08.2020г.