<< Към всички новини

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София град на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на