Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Обява на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/