<< Към всички новини

Заповед № РНД20-РА50-12/ 30.06.2020 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на ПУП- ИПЗ в обхват УПИ II-85, като се обособява ново средноетажно свързано застрояване (Г+4) и (Г) , кв.245, м. “Надежда 1а и 1б”, СО – район „На

30/06/2020

 

 

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

 

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РНД20-РА50-12/ 30.06.2020 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” е допуснато изработването на  ПУП- ИПЗ в обхват УПИ II-85, като се обособява ново средноетажно свързано застрояване (Г+4) и (Г) , кв.245, м.  “Надежда 1а и 1б”, СО – район „Надежда“.