<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №393/ 04.05.2019 г. за утвърждаване на класирането и определянето на спечелилия конкурса кандидат за ДОД в 38 ДГ "Дора Габе"