<< Към всички обяви и съобщения

Обява на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

30/06/2020