Заповеди

<< Към всички новини

Заповед № СОА20-РД09-203223.06.2020 г. на кмета на СО за изменение и допълнение на Заповед № СOА20-РД09-179815.05.2020 г. за създаване на необходимата организация и контрол на транспортните оператори от общинската