Заповеди

<< Към всички новини

Заповед № СОА20-РД09-200919.06.2020 г. на кмета на Столична община за определяне на противоепидемични мерки на открити обществени места, отменяща Заповед № СОА20-РД09-181519.05.2020 г. на кмета на СО