Заповеди

<< Към всички новини

Заповед № РД-01-35322.06.2020 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с извънредната епидемична обстановка