Заповеди

<< Към всички новини

Заповед № СОА20-РД09-1897/16.06.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община