<< Към всички обяви и съобщения

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (сграда)- частна общинска собственост за срок до реализиране на предвидено мероприятието на ПУП, но не повече от 10 /десет/ години, находящ се в гр.София,