<< Към всички обяви и съобщения

Заповед за доставка на плодове и зеленчуци на мляко и млечни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" 15 ДГ "Чучулига"