<< Към всички обяви и съобщения

Заповед за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци на мляко и млечни продукти по Схема "Училищен плод и Схема "Училищно мляко" в 171 ДГ "Свобода"