Заповеди

<< Към всички новини

Заповед №РНД20-РД56-128/21.05.20 г. във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет на РБ от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и Заповед № РД-01--272/20.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването