Заповеди

<< Към всички новини

Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД - 01- 124/ 13.03.2020 г.