Заповеди

<< Към всички новини

Заповед № СОА20-РД09-176708.05.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-148513.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-148714.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-158031.03.2020 г. на кмета