Заповеди

<< Към всички новини

Заповед №РД - 01- 247/ 01.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването, във връзка с промени в противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19

08/05/2020