Заповеди

<< Към всички новини

Заповед №РНД20-РД56-118/04.05.2020г. на кмета на Район "Надежда", за възлагане на организацията, за посещения на паркове и градини на територията на СО Район "Надежда"