<< Към всички новини

Административно производство по извършване на проверка на основание чл. 99 Б от Закона за гражданската регистрация

30/04/2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18a, АЛ. 10 ОТ АПК УВЕДОМЯВА МАДЖИД ХАФИЗ, БАСИМ МОХАМЕД, ЗИНА АХМАД, АЛИ АЛ РАБИИ, АХМЕД ХАДИ, ОМАР АМИН, МОХАМЕД МИШРИ, ХАМИД АХМЕД, ЮСЕФ ОДИШ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 99Б ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА НА АДРЕС В ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА АДРЕС- ГР. СОФИЯ, Ж.К. „ НАДЕЖДА“, БЛ. 457, ЕТ. Х, АП. Х.

ПРЕДВИД ГОРНОТО, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДЕПОЗИРАТЕ ОБЯСНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СЛУЧАЯ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО- Р-Н „НАДЕЖДА“ В СРОК ОТ СЕДЕМ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА УВЕДОМЛЕМИЕТО.

 

Дата: 30.04.2020г.