Заповеди

<< Към всички новини

Заповед № РД01-236/24.04.2020г. на Министерство на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

24/04/2020