,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Проекти по програма „Зелена София” се приемат до 1 юли 2013 г.

Публикувано на: 20/05/2013
RSS
Print this page

Стартира програма „Зелена София” 2013

   Срокът за подаване на проектни предложения по програма „Зелена София” (за бенефициенти от район „Надежда”) се  удължава до 17,00 ч. на 01.07.2013 г. в Деловодство на район „Надежда” (ул. Кирил Дрангов 55, ет. 1).

    Гореописаните промени се извършват на основание Заповед № СО-РД-09 514/30.05.2013г. на Кмета на Столична община, неразделна част от Заповед № СО-РД-09-470/18.05.2013г., с която се удължава  срокът за кандидатстване и оценка на проектните предложения по Програма „Зелена София” за 2013 г.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет  с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община:  www.sofia.bg в рубриката „Зелена система” – Новини”, както и от меню „Зелена София” 2013 на www.so-nadejda.com

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция  „Зелена система” на СО, на ул.”Петко Каравелов” No 5, ет.3, ст.5 и 6, тел.: 952 28 32; 952  24 96 и 952 23 21, всеки петък от 10,00 ч. до 12,00 ч. и на e-mail: so_green@abv.bg

Заповед за обявяване на Процедура по Програма "Зелена София" 2013

Заповед - удължаване на срок за кандидатстване

Списък с материали и оборудване по програма "Зелена София" 2013

Правила за програма "Зелена София"

Насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София" 2013

Изображения - Програма "Зелена София" 2013

Списък на длъжностните лица от районните администрации за указания, насоки и информация по програма “Зелена София” за 2013 г.

Формуляри за кандидатстване: 

Заявление

Образец 1.1 - Протокол и решение на етажната собственост

Образец 1.2 - Декларация

Образец 1.3 - Удостоверение

Образец 1.4 - Декларация

Образец 1.5 - Отчет

Приложение А - Формуляр за кандидатстване

Приложение Б - Бюджет