<< Към всички новини

Заповед №СОА20-РД40-24/26.03.2020 г. за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС