Новини

<< Към всички новини

Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас

13/04/2020
Card image cap

Индивидуалният план-прием за първи клас в общинските училища в район „Надежда“ вече е обявен на интернет страницата на всяко училище.


Учебните заведения са публикували актуална информация и указания за начина, по който ще се кандидатства за прием в 1 клас в конкретното училище - с електронна система на училището или чрез имейл.


Родителите на първокласници, имат възможност да подадат заявления по електронен път в периода от 21 април до 21 май 2020 г.


Депозираното заявление ще бъде въведено във входящия дневник на училището. (попълнено и изпратено на електронната поща на учебното заведение или друга електронна система)


В отговор, родителят ще получи входящ номер на документа по имейл.

 

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:


 Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години


 Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години


 Удостоверение за настоящ адрес


 Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца


Удостоверение за раждане на дете.

 

Родителите могат да изтеглят и попълнят Заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по електронен път на електронната поща на съответното училище.


По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Създадена е организация и за родителите, които нямат достъп до компютър и съответно не могат да подадат електронно заявление – те ще имат възможност да го направят на място, в съответното избрано училище, в периода 13 май – 21 май 2020 г. . Това ще бъде възможно в случай, че извънредното положение не бъде продължено след 13 май 2020 г, и училищата възобновят работния си процес.

 

Припомняме критериите за прием в първи клас, съгласно Решение №129 по протокол №72 от 14.03.2019 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на област София-град.
‼️Водещ принцип при приема продължава да бъде уседналостта. Остават в сила прилежащите райони на училищата, които дават най-много точки при кандидатстване.

 

В първа група са децата, живели в района на посоченото от тях училище през последните 3 години, както и тези, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са възпитаници на образователната институция.


 Във втора група са тези деца с непроменян адрес между 1 и 3 години.


В трета група попадат децата, чийто адрес е сменян в рамките на по-малко от година.


В последната четвърта група са децата, чийто постоянен или настоящ адрес е извън прилежащия район на училището, в което подават заявление.

 

На 1 юни 2020 г, в 17.00 часа , списъците с приетите ученици на първото класиране в училищата в София ще бъдат обявени на електронните страници на училищата.
Публикуваните списъци ще съдържат входящите номера от заявленията на бъдещите първокласници.

 

От 2 до 5 юни 2020 г, по график, ще се проведе записване на децата, които са приети на първо класиране.

 

Линкове към интернет страниците на училищата в район „Надежда“_


15 СУ "Адам Мицкевич" https://www.15sou-sofia.com/


16 ОУ "Райко Жинзифов" - https://www.ou16.bg/  


101 СУ "Бачо Киро" - http://101su.bg/

 
102 ОУ "Панайот Волов" - http://102ou.com/


54 СУ "Св.Иван Рилски" - http://54suivanrilski.com/


63 ОУ "Христо Ботев" - http://63ou-hbotev.org/


98 НУ "Св.Св.Кирил и Методий" - http://nu98.org/


141 ОУ "Народни будители" - http://141ou.com/

 

 

Граници на прилежащите райони в София: изтегли тук   


Целият график на дейностите за прием в 1 клас: изтегли тук   

 

Заявление за прием в 1 клас: изтегли тук