Информация

<< Към всички новини

Процедура за преход към алтернативни форми на отопление по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по програма LIFE на Европейския съюз

07/04/2020

 

 

                                                                СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, препоръките на Националния оперативен щаб, предвид разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, и издадените в тази връзка Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г. на Кмета на Столична община, за изпълнение на мерки, с цел ограничаване разпространението на болестта, се преустановява до второ нареждане приемането на документи за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на Столична община, в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.