<< Към всички новини

Заповед №РНД20-РА50-7 / 26.03.2020 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ IX-71, кв.35, м.“Требич”, СО – район „Надежда“ и контактни УПИ