Заповеди

<< Към всички новини

Заповед №РНД20-РД56-93 на кмета на район Надежда за преустановяване достъпа до спортни обекти-общинска собственост, спортни съоръжения и спортни площадки

17/03/2020