Новини

<< Към всички новини

Младежи казват „НЕ“ на агресията в кампанията „АгреСИВно повеДЕНие“

04/06/2019
Card image cap

Младежи казват „НЕ“ на агресията в кампанията  „АгреСИВно повеДЕНие“   

„Споделената отговорност и съвместните  усилия  на администрация, родители и педагози  за превенция на агресивното поведение сред младежите е наш приоритет.  Децата са кауза, а не проблем, затова   ние  ще работим в посока създаване на по-сигурна учебна среда.“, каза заместник-кмета на район „Надежда“  Анелия Георгиева по време на финалното събитие от   кампанията „на   Местната комисия за борба срещу противообществените прояви.

„Актуалността на проблема „агресия сред учениците” изисква да се анализират психологическите механизми на агресивно поведение у подрастващите“, каза секретарят на Местната комисия за противообществеи прояви в район „Надежда“  Деница Биберова.

По време на кръглата маса, педагогическият съветник в 101 СУ „Бачо Киро“ Христина Величкова представи резултатите от реализираните 78 анкети сред  ученици  от 4 училища в обхвата на проекта - 15 СУ „Адам Мицкевич“, 54 СУ „Св. Иван Рилски“, 101 СУ „Бачо Киро“ и 153 Спортно училище „Неофит Рилски“. От изнесените данни стана ясно, че най-често срещаната форма на агресия в училище е вербалната – обиждане, груб изказ  и измисляне на прякори.

 Присъстващите педагози, психолози и директори  обсъдиха  още Стратегията за превенция на насилие и агресия, мерки за сигурност и не по-маловажния въпрос за възпитанието на децата от ранна детска възраст.

 

През м. май 2019 г., Местната комисия за противообществени прояви в район „Надежда“ стартира кампания, която  акцентира на първичната превенция на насилието във всички форми, като цели да намали проявите на насилие в училище.

Предвидените дейности в кампания „АгреСИВно повеДЕНие“  :

-          Посещение на Музея на МВР – 13.05. от 15:00 часа

-          Конкурс за есе на тема „Агресията – силата на слабите“ – срок за предаване на есетата – 15.05.2019г.

-          награждаване на отличените автори на есета - 22.05.2019 г. от 13:30 ч. в Актовата зала на 101 СОУ „Бачо Киро“

-          Беседа/Дискусия по темата – 22.05.2019г. от 14:00

-          Проучване и анализ на нивото на агресивност на учениците, скрининг за изследване на училищния тормоз, анализ и представяне на резултатите на кръгла маса в края на кампанията – 31.05.2019 от 14:00