<< Към всички обяви и съобщения

Процедура за преход към алтернативни форми на битово отопление по Интегриран проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Програма LIFE на Европейския съюз