<< Към всички обяви и съобщения

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "НАДЕЖДА"