Новини

<< Към всички новини

Започва основен ремонт на 102 ОУ „Панайот Волов“ , финансиран от ОП „Региони в растеж“

06/03/2020
Card image cap

 

Започва основен ремонт на 102 ОУ „Панайот Волов“ , финансиран от  ОП „Региони в растеж“

 

На 5.03.2020 г, инж.Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ присъства на родителска среща в 102 ОУ „Панайот Волов“ по повод  старта на проект „Изграждане, основен ремонт/ реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

По данни на Екипа за управление на проекта, строително-ремонтният процес в 102 ОУ „Панайот Волов“ ще започне на 10 март 2020 г., а срокът за изпълнение на обекта е 185 календарни дни.

 Създадена е необходимата организация, за поетапно протичане на ремонтните дейности, за да не се нарушава качеството на учебния процес.  В началото ще се работи по дейностите за ремонт на физкултурния салон (ситуиран в отделна сграда), както и по дейностите по външната фасада на училището. Предвижда се основният и тежък обем от строително-монтажни дейности да протече през  неучебните дни  за учениците. (ваканции и почивни дни)

Сред основните ремонтни дейности, заложени в работния проект са:

Училищна сграда

  Предвижда се топлоизолация на стените и хидроизолация на покривните пространства

  Боядисване на стените в класните стаи

  Подмяна на компрометирани настилки във всички помещения, с изключение на  мозаечната настилка, която ще бъде обработена и полирана

  Монтиране на видеонаблюдение, пожароизвестителна и СОТ система.

  Полагане на спортна  PVC настилка във физкултурния  салон

  Предвижда се преустройство във функционално отношение на санитарните помещения на всички етажи

  Изграждане на  нова външна метална стълба за евакуация

  Покритата Галерия, която свърза училищната сграда с физкултурния салон  се остъклява с нова ПВЦ дограма и се превръща в топла връзка

  Рампа за хора в неравностойно положение

Дворно пространство

  Предвижда се обогатяване и внасяне на нова растителност и подсяване на тревните площи

 Предвижда се обособяване на нови кътове за отдих, с пейки, кошчета, както и запазване на дървесната растителност.

  Предвижда се полагане на нова асфалтова настилка в двора

  Предвижда се ремонт на фундаментите на оградата, поставяне на липсващи прозирни пана, и пребоядисване на металната прозирна част на съществуващите пана

В рамките на  проект „Изграждане, основен ремонт/ реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 изцяло бяха обновени (или се изпълняват) 11 сгради на детски градини и училища на територията на район „Надежда“.