<< Към всички новини

Провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от от 5 (пет) години на обособени части от имот - публична общинска собственост, съгласно одобрена схема от главния архитект на Столична община., находящ се в гр. София, жк. „Надежда-4ч.“, ул. „Ген. Никол