Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Обява за удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот, общинска собственост до 17,00 ч. на 17.06.2019г.