Новини

<< Към всички новини

Заключителна дискусия за въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда“ 1

20/02/2020

На 19.02.2020 г. (сряда),  от 17:00 ч. в Заседателна зала на район "Надежда" с административен адрес: ул. "Кирил Дрангов" 55 се проведе заключителна дискусия във връзка с постъпили писмени становища на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда 1“. Инициативата за въвеждане е по предложение на граждани, подкрепена с  подписка.

Ресорните експерти на  район "Надежда“ , в състав : инж. Спас Спасов, главен инженер на район „Надежда“, инж. Георги Александров, началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“, Борислава Димитрова, мл. експерт „Строителство и ремонт ВИК“  разгледаха  следните документи:

  • две писмени становища от граждани, постъпили в  рамките на определения срок, до 13.02.2019 г.,
  • обобщаващ доклад за въвеждане на еднопосочно движение в участъка между ул. "Хан Кубрат", ул. "Христо Силянов" и ул. "Възрожденска“.
  • окончателната схема с предложение на служителите от районната администрация

 

Всички правила от действащата Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична общинабяха спазени.

Обсъдените документи ще бъдат насочени по компетентност към Дирекция „Организация и безопасност  на движението“ към Столична община, за да бъде изработен финалният проект.

 

Предвижда се, проектът да бъде реализиран и да влезе в сила  до  есента на 2020 г .

 

Изменение на схема за въвеждане на еднопосочно движение на екип на  район "Надежда"- виж тук: http://bit.ly/2VsX7fJ

Окончателна  схема с предложение за въвеждане на еднопосочно движение на екип на район "Надежда" - виж тук:http://bit.ly/39TNGcW

Обобщаващ доклад - виж тук:http://bit.ly/3bWpybs

 Протокол от обществено обсъждане - виж тук: http://bit.ly/2T9CVwz