<< Към всички обяви и съобщения

Уведомление по чл.99 Б от Закон за гражданската регистрация

11/02/2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18a, АЛ. 10 ОТ АПК УВЕДОМЯВА МИРВАЙС АМИРИ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 99Б ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА НА АДРЕС В ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА АДРЕС- ГР. СОФИЯ, Ж.К. „ СВОБОДА“, БЛ. 21, ВХ. Х, ЕТ. Х, АП. Х.

ПРЕДВИД ГОРНОТО, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДЕПОЗИРАТЕ ОБЯСНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СЛУЧАЯ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО- Р-Н „НАДЕЖДА“ В СРОК ОТ СЕДЕМ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА УВЕДОМЛЕМИЕТО.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  ДА БЪДЕ СВАЛЕНО ОТ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ДАТА 19.02.2020г.                                                                                                                    

Дата: 11.02.2020г.