<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД20-РД56-49/05.02.20г.- полски пътища за стопанската 2019/2020 г. на територията на землище "Илиянци" и землище "Требич"