<< Към всички обяви и съобщения

Обява за определяне на места за търговия на мартеници на територията на район "Надежда"