<< Към всички новини

Обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“

27/01/2020

На 11.02.2020 г. (вторник) от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ № 38 „Дора Габе“, с адрес:  ж.к. „Надежда 2“, ул. „Св. Никола Нови“ № 12, ще се състои представяне на схема за „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“ в ж.к. „Надежда 2“.

Писмени становища по предложението могат да се подават до 20.02.2020 г. по реда на чл. 23 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община в деловодството на район „Надежда“-СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 или на официалната електронна поща на района: info@so-nadejda.com. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Допълнителна информация по представената схема за „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“ в ж.к. „Надежда 2“ по времето за изготвяне на становищата ще представя инж. Спас Спасов - гл. инженер на район „Надежда“-Столична общиа, в сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 302.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.02.2020 г. от 17:00 ч. в Заседателната зала в сградата на районна администрация  „Надежда“, на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 308.

ЗАПОВЕД

СХЕМА