<< Към всички новини

Констативен протокол №3 - по чл.196, ал. 2 от ЗУТ