Новини

<< Към всички новини

Мобилен пункт събира опасни отпадъци на територията на район “Надежда“

25/10/2019
Card image cap

На 25 октомври 2019г. (петък) пред сградата на районната администрация беше позициониран Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци.

Гражданите имаха възможност да предават безвъзмездно следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата.

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)

Лакове и бояджийски материали

Домакински препарати и химикали

Мастила и замърсени опаковки

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД.

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци, до техни площадки, на които се извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят.

Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване.

Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

От началото на тази година  Столична община започна поетапното разполагане на специализирани контейнери за текстилни отпадъци. Контейнерите не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях. Правилното изхвърляне на автомобилни гуми е важна мярка за по-чист въздух и сигурна превенция срещу нерегламентираното събиране и последващото им изгаряне за отопление, което би имало сериозни последствия върху качеството на атмосферния въздух.

Неправилното  третиране на опасните отпадъци и включването им  в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората и замърсява околната среда.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).