Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД19-РА50-44 / 30.10.19 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/– за УПИ XIX-249, УПИ XX-82 и УПИ XV-278 , кв. 848, м.

30/10/2019

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед №РНД19-РА50-44 / 30.10.19 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда”  е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/– за УПИ XIX-249, УПИ XX-82 и УПИ XV-278 , кв. 848, м.“Триъгълника”, СО – район „Надежда“, като се образуват нов УПИ XIX-249,82 и нов УПИ XV-278, кв. 848, м.“Триъгълника”, СО – район „Надежда.

 

 

ДАТА: 30.10.2019г.