Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Уведомление по чл.99 Б от Закон за гражданската регистрация"

30/10/2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18a, АЛ. 10 ОТ АПК УВЕДОМЯВА ДИНГ КИОДЖИАНГ, ГИ КИАН, ДЖИЕ ЧАО, ФЕЙ ЧАО И ЯАН ЧЖАНГ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 99Б ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА НА АДРЕС В ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА АДРЕС- ГР. СОФИЯ, Ж.К. „НАДЕЖДА“, БЛ. 249, ВХ. Х, ЕТ. Х, АП. Х.

ПРЕДВИД ГОРНОТО, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДЕПОЗИРАТЕ ОБЯСНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СЛУЧАЯ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО- Р-Н „НАДЕЖДА“ В СРОК ОТ СЕДЕМ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА УВЕДОМЛЕМИЕТО.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  ДА БЪДЕ СВАЛЕНО ОТ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА СО- РАЙОН „НАДЕЖДА“ НА ДАТА 07.11.2019г.

                                                                                                                    

Дата: 30.10.2019г.